Tổ chức hóa  bảng hiệu hay còn gọi là cửa hàng hiệu bảng. Cùng với vô số cửa hàng tiện lợi, bảng hiệu quảng cáo hàng hóa đẹp là một nhu cầu cần thiết. Bên cạnh đó làm hiệu ứng  →