Większość analityków przyjmuje, że zaczęło się to w 1998 roku, kiedy Martin Seligman wybrał to jako temat swojej kadencji Terapia pedagogiczna Warszawa lidera American Mental Affiliation, jednak termin ten zaczyna się od Maslowa w jego książce Inspiracja i charakter z 1954 roku. Seligman skupił się na tym, że kliniczne badania mózgu pochłonęła właśnie niestabilność psychiczna, powtarzając uwagi Maslowa. Badania pozytywnej Psycholog dzieci Warszawa nauki o mózgu można prześledzić aż do 4 P. A. Linley et al. początków badań nad mózgiem, na przykład w kompozycjach Williama Jamesa na temat solidności umysłu. Prawdę mówiąc, widać, że odzwierciedlenie humanizmu można odnaleźć w dziełach Williama Jamesa, Johna Deweya Psycholog dorośli Warszawa i G. Stanleya Corridor. William James twierdził, że aby całkowicie skoncentrować się na idealnej pracy człowieka, trzeba pomyśleć o abstrakcyjnym wglądzie osoby. Z tego przekonania niektórzy analitycy uważają Jamesa za najbardziej pamiętnego pozytywnego klinicystę w Ameryce.

W swojej oficjalnej lokalizacji w American Mental Relationship w 1906 roku William James zapytał, dlaczego kilka osób ma możliwość pełnego wykorzystania swoich zasobów, a inne nie. Pozytywna nauka o mózgu ma normalne zainteresowania z częściami humanistycznej nauki o mózgu i jej naciskiem na w pełni pracującą jednostkę oraz samorealizację i badanie solidnych ludzi. Maslow żałował rozproszenia nauki o mózgu zamętem i załamaniem. Termin ten pojawił się wcześniej w książce Maslowa Inspiracja i charakter. W tej książce Maslow nadąża za tym, że sama nauka o mózgu nie ma dokładnego zrozumienia ludzkiego potencjału i że ta dziedzina zwykle nie podnosi tak zwanej poprzeczki wystarczająco wysoko, jeśli chodzi o najbardziej ekstremalne spełnienie.

Główny najwyższy punkt miał miejsce w 1999 r. Główne Światowe Spotkanie na ten temat miało miejsce w 2002 r. W 2009 r., zaledwie rok temu, miał miejsce Światowy Kongres Organizacji Podstawowych na ten temat. Jak wspomniałem powyżej, nauka ta wyszukuje swoje podstawowe podstawy w humanistycznych badaniach mózgu dwudziestolecia. Wcześniejszy wpływ na to pochodził ze źródeł filozoficznych i ścisłych. Starożytni Grecy mieli wiele sposobów myślenia. W okresie renesansu zaczęto cenić niezależność. Utylitaryści, na przykład John Stuart Plant, przyjęli, że działania etyczne to te działania, które poszerzają błogość dla największej liczby jednostek, i że dokładne badanie radości pozwala ustalić, które działania są moralne. Thomas Jefferson i różni liberałowie przyjęli, że życie, wolność i poszukiwanie radości są naturalnymi przywilejami i legitymizują klęskę władzy publicznej. Ludzie Sentymentalni cenili indywidualną głęboką artykulację i szukali swojego bliskiego prawdziwego ja, któremu nie przeszkadzały przyjęte praktyki.

Podsumowując i dodając więcej subtelności, większość analityków zgadza się, że jego nadejście ma tendencję do powrotu do oficjalnej lokalizacji Martina E. P. Seligmana w 1998 r. w American Mental Affiliation. Seligman zrozumiał, że nauka o mózgu zlekceważyła dwie z trzech misji sprzed drugiej wojny światowej: pomaganie wszystkim jednostkom w prowadzeniu bardziej użytecznego i satysfakcjonującego życia oraz wyróżnianie i wspieranie wysokich zdolności. Pojawienie się Organizacji Weteranów w 1946 r. i Publicznej Fundacji Zdrowia Psychicznego w 1947 r. dostarczyło naukom o mózgu naprawiającej dyscyplinę w świetle modelu choroby i systemu przekonań o chorobie. Z tym potwierdzeniem Seligman wykorzystał swoją administrację APA, aby rozpocząć zmianę koncentracji badań nad mózgiem w kierunku bardziej pewnej nauki.

Po jego A.P.A. (American Brain science Affiliation), Martin Seligman, przypomniał w tej dziedzinie, że odwrócono uwagę, że badania mózgu są dodatkowo badaniem solidarności i prawości oraz że podtrzymywanie leczenia jest najlepsze w nas. Oficjalne dążenie Seligmana było katalizowane przez kolejne zgromadzenia badaczy, którzy mogli rzucić światło na poprawę w zakresie pozytywnej nauki o mózgu, oraz założenie panelu przewodniego nauki o pozytywnym mózgu (Mihaly Csikszentmihalyi, Ed Diener, Kathleen Corridor Jamieson, Chris Peterson i George Vaillant) . To, co się wydarzyło, to organizacja, która później przekształciła się w Centrum Nauki Pozytywnego Mózgu w College of Pennsylvania, główny szczyt badań Pozytywnego Mózgu i wyjątkowy numer amerykańskiego klinicysty na temat niektórych badań mózgu, aby sprawdzić nowe tysiąclecie.

Od czasu oficjalnej lokalizacji Seligmana pojawiły się różne książki o pozytywnych badaniach mózgu, wyjątkowe wydania pamiętników i podstawy prowincjonalnych sieci badań nad pozytywnym mózgiem, które obejmują cały świat. W 2006 roku rozdano główny poświęcony dziennik, The Diary of Positive Brain research. Seligman przyłączył się do wysiłków naukowców, którzy stali się głównymi członkami pozytywnego rozwoju nauki o mózgu. Gracze ci obejmują grupę doradczą Positive Brain science Guiding Advisory oraz szefów różnych ośrodków badań nad pozytywnym mózgiem, jednostek badawczych i posiadaczy nagród (Selig