Gazeteler, tüm toplumların kullandığı iletişim araçlarından bir tanesidir. Gazeteler,
temelinde halka bilgi akışını sağlamak, güncel olayları paylaşmak ve olaylar hakkında
toplumlara ya da belirli bir kitleye bilgi vermeyi güder. Gazeteler bir nevi güncel bilgi
kaynaklarıdır. Gazete terimleri nelerdir sorusundan önce gazetelerin birçok çeşidi
bulunmaktadır. Bazı çeşitler; Medya, Magazin, Siyaset, Bilim, Tarih, Kültür, Sanat, Politika,
Sosyal Konular, Sağlık ve Finans gibi konular en popüler örneklerdir. Bu gazeteler günlük ya
da haftalık olarak okuyucularına hizmet etmektedirler.
Gelişen teknoloji ile birlikte gazeteler, yayın niteliğini değiştirmişlerdir. Online platformlar
çoğalmaya başlamış ve gelişmeye başlamıştır. Bununla beraber Tiraj ile yayın yapan
gazeteler, sürat ile dijitalleşmeye başlamıştır. Günümüzde Tiraj ile yayın yapan gazetelerin
neredeyse tamamının bir web platformu bulunmaktadır. Gazeteler, online olarak okuyucuları
karşısına çıkarak her alanda kucaklaşmaya başlamışlardır. Dijitalleşen gazeteler, teknolojik
birçok nimetlerden faydalanmaya başlamışlardır. Bunlardan birisi de video oynatabilme
özelliğidir. Raflarda yerini alan gazeteler, bir olayın ya da konuyu fotoğraf ile güçlendirirken,
online gazete manşetleri video klip oynatabilme şansına sahip olmuşlardır. Gazeteler bu
yöntemi kullanarak, ürettikleri haberleri güçlendirmişlerdir.
Teknoloji, tiraj ile yayın yapan gazeteleri oldukça sekteye uğratmıştır. Okuyucuların büyük bir
kısmı teknolojinin pratikliğini kullanarak, online gazetelere yönelmiştir. Bu durumda raflarda
gazetelerin eksilmemesini getirmiştir. Gazetelerin tiraj sayısı azalmaya başlamış ve
ekonomik olarak güçlük çekmişlerdir. Bu durumun önüne geçmeyi hedefleyen gazeteler,
dijital medyaya yoğunluk vererek, okuyucularını oradan yakalamaya çalışmıştır. Online
olarak yayın yapan gazeteler ise geniş kitlelere seslenebilme avantajını sağlamışlardır.
Gazetenin Kısa Tarihi
Gazete, ilk Roma İmparatorluğunda kullanılmıştır. Yüzyıllar önce üretilen gazete iki bin adet üretilmişti.
İmparatorluğun belirli kesimlerine iletilen gazete, krallığın kazandığı toprakları, başarılarını, gladyatör savaşlarını,
getirilen kurulları ve sosyal olayları anlatıyor. Gazeteyi, ilerleyen yıllarda Çin kullanacaktı. Çin’den sonra tüm
dünyaya mal olmuştur. Gazetelerin yüzlerce yıl önce işlevselliğini gerçekleştirirken de günümüzde de bu değerini
korumaktadır. İlerleyen yüzyıllarda matbaanın icadı ile birlikte gazeteler altın çağını yaşadı. Günlük yüzlerce
gazete basılıp, halka dağıtılıyordu. Bu şekilde halk yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olabiliyordu.
Gazeteler, tarih boyunca halkların ve toplumların oldukça önemli gördüğü bir alan olarak korunmaktadır.
1900’li yılların başında ise günde on binlerce gazete basılıyor ve okuyucularına dağıtılıyordu. Daha önce de belirli
bir bölge ya da kent üzerinden yayın yapan gazeteler, gelişen teknoloji ile daha kitlesel yayınlar yapabilme
şansına erişmişler. Artık dünyada yaşanan gelişmeleri kısa bir süre içerisinde herkes öğrenebiliyordu. Savaş
propagandalarının en güçlü yayını ise maalesef gazetedir. Gazeteler, belirli bir mevkinin boyunduruğu altına
girerek verilen direktifler ile manşetlerini hazırlanmıştır. dünya savaşlarının sonlanmasının ardından Soğuk
Savaşına giren dünya, yine gazeteleri ve medya organlarına hükmetti. Aynı dönemlerde birçok bağımsız
gazeteler, el altından okuyucularına ulaşmaktaydı