Gazeteler, tüm toplumların kullandığı iletişim araçlarından bir tanesidir. Gazeteler,temelinde halka bilgi akışını sağlamak, güncel olayları paylaşmak ve olaylar hakkındatoplumlara ya da belirli bir kitleye bilgi vermeyi güder. Gazeteler bir nevi güncel bilgikaynaklarıdır. Gazete terimleri nelerdir sorusundan önce gazetelerin birçok çeşidibulunmaktadır.  →